Med Härjedalssotaren AB
från ventilationsrengöring till OVK

Rena kanaler – från badrum till spisfläkt

Ventilationskanalerna bör rengöras vart tredje till vart sjätte år beroende på ventilationsanläggning. När ventilationskanalerna rensas från damm och andra småpartiklar förbättras effektiviteten i ditt värmesystem. Smutsiga och tilltäppta ventilationskanaler kan skapa problem med fukt, mögel, dålig lukt samt radon, vilket är ohälsosamt för såväl dig som ditt hus.

Din säkerhet och hälsa är viktig för oss – därför svarar vi gärna på dina frågor och ger dig råd angående dina installationer.

Dags för OVK? Vårt team har behörigheten!

Dags för OVK? Vårt team har behörigheten!
OVK – obligatorisk ventilationskontroll – ska genomföras regelbundet i flertalet byggnader. OVK ska göras av certifierad kontrollant för att säkerställa att ventilationssystemen fungerar bra. Kontrollanten utfärdar ett intyg efter genomförd OVK som ska sättas upp synligt i huset samt ger råd om hur fastighetens energiåtgång kan minskas. Det åligger fastighetsägaren att se till att OVK genomförs.

Hur går OVK till?
Vid OVK kontrolleras:

  • Att ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden
  • Att instruktioner och skötselanvisningar finns lätt åtkomliga
  • Att ventilationssystemet fungerar korrekt