Välkommen till Härjedalssotaren AB!

Härjedalssotarn AB bildades 2012 då vi tog över brandskyddskontroll och sotning i hela Härjedalens kommun. Vårt team är baserat i Sveg och består av sex stycken sotare.

Sotning – en viktig del av brandskyddet

Framför allt minskar regelbunden sotning risken för brand. Sotaren hjälper dig bland annat med att upptäcka fel och brister i ett tidigt skede så att åtgärder kan vidtas innan det uppstår en brand eller annan allvarlig skada. Din sotare tar även bort fågelbon eller andra saker som hamnat i skorstenen.

Som grädde på moset bidrar en ren eldstad till bättre miljö och mindre bränsleförbrukning.

Vi erbjuder mer än bara sotning

Vi erbjuder tjänster inom:

  • OVK – Obligatorisk ventilationskontroll
  • Ventilationsrensning
  • Rengöring av spisfläkt
  • Besiktningar – allt från överlåtelsebesiktning till besiktning av nyinstallerade eldstäder och imkanaler.

Gällande stora projekt inom ventilationsrensning, mätning och OVK samt övriga större projekt inom vår expertis, har vi även gemensam kapacitet för arbetskraft och kunnande genom samarbete med företag inom SoVent Group.

Eldstadsbesiktning enligt SSR Godkänd

SSR Godkänd – är världens första kvalitetssäkrade metod för besiktning av eldstäder och rökkanaler. SSR Godkänd säkerställer att allt är besiktigat ner till minsta detalj. Konceptet bygger på en väl dokumenterad och utvärderad metodik. Efter varje genomförd besiktning erhåller du protokoll med grunder för besiktningen samt resultat.

Varumärket SSR Godkänd
Endast behöriga för brandskyddskontroll som är utbildade i SSR:s kvalitetssäkrade system får använda varumärket SSR Godkänd.

Mer om SSR Godkänd besiktning – kan du läsa hos Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund.